Afrika is een continent vol natuurlijke hulpbronnen: In de aarde liggen begeerde grondstoffen, de dierlijke en plantaardige rijkdom is wereldwijd uniek. In veel regio’s kunnen elk jaar meerdere oogsten van fruit, groenten en granen worden behaald.

Nigeria, het land waar LIEBFEUER Premium houtskool wordt gemaakt, ligt aan de middenwestkust van dit diverse continent. Van de rand van de Sahelzone in het noorden tot de Atlantische kust in het zuiden, omvat het vijf klimaatzones. Acht grote nationale parken, een hele reeks andere natuurreservaten en drie biosfeercorridors, die Nigeria samen met de buurlanden heeft aangelegd, beschermen het regenwoud, de savanne, de mangrovemoerassen en hun ecologische diversiteit.

Met dit als achtergrond vragen wij u:

“Waarom geloof je dat milieubewustzijn of duurzame productie meer een Duitse of Europese zaak is dan een Afrikaanse?

Er zijn twee hardnekkige vooroordelen in Europa en vooral in Duitsland:

1) Wat is “fair trade”, “biologisch” of “eco”, dit kost twee of drie keer zoveel.

2 Afrikaanse bedrijven leveren grondstoffen, maar geen afgewerkte high end producten.

Met LIEBFEUER Premium houtskool willen wij beiden weerleggen en laten zien dat een van de meest originele culturele producten ter wereld, duurzaam in Afrika geproduceerd en als hoogwaardig product naar Europa geëxporteerd kan worden.

De gehele waardeketen, van bebossing tot verpakking met gerecycled papier, bevindt zich in Afrika. Zodat werk, inkomen en technisch baanbrekende knowhow direct ten goede komen aan de lokale bevolking.

Hoe kan houtskool duurzaam geproduceerd worden?

In Zuid-Amerika en Afrika wordt het grootste bos ter wereld ontbost en verwerkt tot houtskool. Veel gezinnen leven van de verkoop van zelfgeproduceerde steenkool langs de weg. De inkomsten zijn net genoeg om te overleven en het milieu lijdt onder de wilde houtkap en de uitlaatgassen van de ovens. De meeste van deze “wilde” houtskool wordt lokaal gebruikt en niet geëxporteerd. Naar schatting 80% van de Nigerianen op het platteland koken hun maaltijden op houtskool.

Houtskool geproduceerd door overexploitatie is de brandstof van de armen.

Omdat de meeste mensen in Nigeria arm zijn, ligt de binnenlandse prijs van houtskool ver onder de internationale prijs. Dus als Nigeriaanse houtskoolproducenten geen toegang hebben tot internationale markten om hun producten te verkopen, moeten ze meer produceren om in hun levensonderhoud te voorzien. Tegelijkertijd ontbreekt het de traditionele houtskoolbranderfamilies aan kennis en financiële middelen om hun houtskoolproductie te moderniseren. Dit betekent meer CO2-uitstoot en meer bomen per ton geproduceerde houtskool. Voor de mensen is dit een vicieuze cirkel die hen gevangen houdt in armoede. Voor de natuur, een sluipende catastrophe.

Vanuit dit oogpunt is elke Europeaan die gelooft dat hij het milieu kan redden door tropisch houtskool te boycotten, gewoonweg verkeerd.

Integendeel, hoe meer houtskool uit Afrika naar rijkere landen wordt geëxporteerd tegen eerlijke prijzen, hoe meer inkomsten de Afrikaanse producenten ontvangen en hoe sneller de lokale economie en infrastructuur groeien voor een betere toekomst.

Met LIEBFEUER willen we een “Game changer” worden:

De ETGO-fabriek is de eerste houtskoolfabriek in Nigeria die gebruik maakt van de Europese dubbele retortoventechnologie. De dubbele retortechnologie betekent dat voor de productie geen externe stroomvoorziening nodig is. De gassen uit de ene kamer worden gerecycled om in de andere kamer te verbranden, waardoor het productieproces voor 98% emissievrij en vrijwel CO2-neutraal is.

Om één ton houtskool te produceren, hebben we slechts 1/3 van de hoeveelheid ruw hout nodig in vergelijking met de traditionele werkwijze van lokale producenten. Door steeds meer lokale producenten over te halen om voor ons te werken of hout te leveren, verminderen we de lokale ontbossing aanzienlijk.

In principe kopen we alleen houtsoorten die in het gebied in overvloed aanwezig zijn.

Onze houtvoorraad bestaat uit een combinatie van hardhout en hout van lokale en gemeentelijke producenten. Op deze manier houden we de transportafstanden kort en versterken we de lokale economie.

We trainen de mensen die ons hout leveren om het te oogsten zonder de boom te kappen. Deze vorm van houtproductie maakt een duurzaam bosbeheer mogelijk.

Om tot een zo zacht en duurzaam mogelijk bosbeheer te komen, leiden we de bosboeren op en betalen we premies voor de herbebossing van verwijderde bomen. Dit vermindert bodemaantasting, erosie en reductie van de bodemvruchtbaarheid. Tegelijkertijd krijgen mensen een betrouwbaar inkomen door het regelmatige beheer van hun boomgaard.

Wij telen een kleine plantage op 50 hectare eigen land. Hier groeit ook hout voor LIEBFEUER en tegelijkertijd hebben we de mogelijkheid om onze bosbouwconcepten voortdurend te herzien en verder te optimaliseren.

En last but not least: wij verpakken met gerecycled papier.

Nu wilt u weten waarom LIEBFEUER (nog) geen FSC-keurmerk heeft?

FSC-certificering:

Eerste wereld oplossing voor een Derde wereld probleem?

Doelen zoals die van het FSC-keurmerk zijn belangrijk en correct. Voor de mensen in Afrika zelf zijn ze echter vaak nauwelijks toegankelijk. Voor hen is een idee goed, als het de komende maaltijden veilig stelt. En nog beter, als het ervoor zorgt dat een gezin, een dorp of een regio een zeker inkomen kan verdienen en een betere toekomst voor de kinderen kan opbouwen.

Omdat de specifieke behoeften van de mensen zeer direct zijn, kunnen organisaties zoals FSC nauwelijks beinvloeden op de vraag of mensen illegaal hout of bedreigde boomsoorten kappen. Ze komen niet eens met elkaar in contact.

Daarnaast is er nog een tweede belangrijke factor – ook voor ons als jong bedrijf: de aanvraag van het certificaat en de certificering veroorzaken aanzienlijke kosten. Om deze reden kan het FSC-keurmerk alleen worden toegekend aan wereldwijd opererende bedrijven of bedrijven in landen met een reeds bestaande infrastructuur. Er zijn maar weinig Afrikaanse bedrijven onder hen.

Het resultaat is dat arme plattelandsgemeenschappen of kleine Afrikaanse bedrijven die handelen in hout, door het gebrek aan deze certificering geen of minder toegang hebben tot internationale markten, daar waar zij een hogere prijs voor hun producten kunnen krijgen.

Duurzaamheid begint volgens ons echter met investeren in mensen in plaats van in certificaten. Daarom stellen wij het creëren van eerlijke banen, de opleiding van mensen en de ontwikkeling van de lokale infrastructuur voorop.

 

Dit betekent niet dat we het FSC-label niet respecteren, integendeel.

Het is een hoog doel dat we met ons werk nastreven.

We nemen het stap voor stap.